Responsive Image

HISTORICKÉ VÍŤAZSTVO PRE ĽUDSKÉ PRÁVA A KLIMATICKÚ SPRAVODLIVOSŤ

Komisár Roberto Eugenio T. Cadiz z filipínskej Komisie pre ľudské práva na klimatickej konferencii COP25 v Madride oznámil, že najväčšie spoločnosti fosílného priemyslu - známe ako Carbon Majors, možno právne stíhať za porušovanie ľudských práv spôsobené postupujúcou klimatickou krízou.

Responsive Image

NA SLOVÁCH ZÁLEŽÍ - HOVORME O NÚTENEJ MIGRÁCII A KLIMATICKEJ SPRAVODLIVOSTI

Médiá, politici i široká verejnosť hovoria často o vysídlených ľuďoch ako o 'utečeneckej kríze'. Takýto spôsob informovania o nútenej migrácii však vopred pre západné krajiny predpokladá 'krízu'. Skutočnú krízu to ale znamená pre tie a tých, ktorí museli odísť zo svojich domov pre vojnové konflikty, rozvojové politiky či projekty, no najmä pre stupňujúcu sa klimatckú krízu.

Responsive Image

PRIPOMÍNAME SI MEDZINÁRODNÝ DEŇ PROTI NÁSILIU NA ŽENÁCH

OSN vyhlásila 25. november za Medzinárodný deň za odstránenie násilia páchaného na ženách. V tento deň takisto začína kampaň tzv. 16 dní aktivizmu proti rodovo podmienenému násiliu, ktoré sa konajú od roku 1991. Celosvetové kampane končia symbolicky 10. decembra, kedy si celosvetovo pripomíname Deň boja za ľudské práva. Cieľom je ukončiť násilie páchané na ženách a dievčatách.

 

Responsive Image

PRÁVO ŽENY? 30 ROKOV SLOBODY A REPRODUKČNÉ PRÁVA

Ďna 18. novembra sa sa pod názvom PRÁVO ŽENY? I 30 rokov slobody a reprodukčné práva konala na pôde Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave dôležitá diskusia o stave reprodukčných a sexuálnych práv na Slovensku. Podujatie spoluorganizovali ASPEKTMožnosť voľbyFilozofická fakulta UK v BratislavePovstanie pokračuje a Utopia.

Responsive Image
NIE REŠTRIKTÍVNEJ POLITIKE

Aj keď sa na úrovni krajín Európskej únie podľa aktuálneho Indexu rodovej rovnosti (Eurostat) rozdiely medzi ženami a mužmi postupne znižujú, Slovensko je jedinou krajinou, v ktorej sa situácia mierne zhoršila. V oblasti rodovej rovnosti Slovensko ako krajina napreduje len veľmi pomaly a v rebríčku skončilo na treťom mieste - od konca. Za posledné roky sa dokonca prepadlo o sedem priečok. Horšie sa umiestnilo len Maďarsko a Grécko.

Responsive Image

PROTI CHUDOBE

V polovici októbra sme si pripomínali Medzinárodný deň boja proti chudobe a v tom istom čase získali dvaja ekonómovia a ekonómka Nobelovu cenu za ekonómiu za experimentálny prístup k zmierneniu svetovej chudoby.

Responsive Image

NÁŠ SVET ZACHVÁTIL POŽIAR

24. a 25. septembra 2019 sa paralelne ku Globálnemu sumitu OSN k Cieľom trvalo udržateľného rozvoja (SDGs) konalo Ľudové zhromaždenie (People‘s Assembly).
Organizovala ho globálna mimovládna platforma hnutí za sociálnu spravodlivosť G-CAP (Global Call To Action Against Poverty).

Responsive Image

ODSTRAŇOVANIE CHUDOBY A NEROVNOSTI POMOCOU SOCIÁLNEJ A SOLIDÁRNEJ EKONOMIKY

Cez víkend (27. - 29. septembra) sme sa v Banskej Bystrici stretli s rómskymi aktivistkami a komunitnými líderkami (a aj zopár aktivistami) z viacerých okresov stredného Slovenska na vzdelávacom podujatí „Odstraňovanie chudoby a nerovnosti pomocou sociálnej a solidárnej ekonomiky“.

Responsive Image