Odstraňovanie chudoby a nerovnosti pomocou sociálnej a solidárnej ekonomiky

27. až 29. septembra sa v Banskej Bystrici uskutoční workshop Odstraňovanie chudoby a nerovnosti pomocou sociálnej a solidárnej ekonomiky. Cieľom workshopu je poskytnúť Rómskym líderkám z komunít ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením praktické informácie o sociálnej a solidárnej ekonomike a jej úlohe pri odstraňovaní chudoby, rodovej a etnickej diskriminácie a ochrane životného prostredia. Na workshope budú líderky hľadať odpoveď na otázku, aký sociálny podnik by mohli prevádzkovať vo svojej komunite alebo ako vyvíjať tlak na lokálnu a regionálnu verejnú správu, aby využívala možnosti sociálne a solidárnej ekonomiky. Workshop sa uskutoční v rámci Globálneho týždňa akcií, ktorý pravidelne organizuje Global Call to Action Against Poverty. Koná v čase, keď sa na pôde OSN uskutoční Sammit o napĺňaní cieľov udržateľného rozvoja. 

English description
Workshop "Combating Poverty and Inequality through Social and Solidarity Economy"
The workshop is aimed to build leadership capacities of Roma women at risk of poverty and social exclusion by providing practical information about social and solidarity economy and its role in combating poverty, gender and ethnic discrimination and environmental degradation, and by facilitating discussion about possibilities to establish social enterprises in their local communities and/or helping them create pressure on local and regional governments to establish public social enterprises. The workshop is part of the Global Week of Action organised by Global Call to Action Against Poverty. The Global Week of Action takes place during the time of the UN Sustainable Development Goals Summit.

Projekt podporila Európska únia

This webpage is part of the project "SDGs and Migration – Multipliers and Journalists Addressing Decision Makers and Citizens in the EU" funded by the European Union‘s Development Education and Awareness Raising (DEAR) programme. The information published on this webpage does not necessarily reflect the stance or opinion of the European Union.