HISTORICKÉ VÍŤAZSTVO PRE ĽUDSKÉ PRÁVA A KLIMATICKÚ SPRAVODLIVOSŤ

Komisár Roberto Eugenio T. Cadiz z filipínskej Komisie pre ľudské práva na klimatickej konferencii COP25 v Madride oznámil, že najväčšie spoločnosti fosílného priemyslu - známe ako Carbon Majors, možno právne stíhať za porušovanie ľudských práv spôsobené postupujúcou klimatickou krízou.

Tento záver vyplynul z trojročného vyšetrovania celkom 47 spoločností, ktoré môžu byť právne zodpovedné za svoj podiel na globálnej klimatickej zmene. V medzinárodnom práve doteraz chýbalo prepojenie medzi ľudskými právami a ich porušovaním v dôsledku klimatickej zmeny.

Medzi spoločnosťami, ktoré môžu byť trestne zodpovedné, je napríklad ExxonMobil, Shell, BP, Chevron či Repsol. Podľa správy filipínskej komisie tieto spoločnosti nesú jasnú morálnu zodpovednosť za klimatckú krízu.

Tieto zistenia predstavujú precedens pre všetky zainteresované strany, ktoré sa usilujú v ekologických otázkach o sociálnu spravodlivosť.

Podľa prezidenta Centra pre medzinárodné environmentálne právo (CIEL) Carola Muffetta ide o nový začiatok vo vyšetrovaní spoločností fosílneho priemyslu. Komisia s vyšetrovaním začala v roku 2016 a doteraz neexistoval žiaden prípad, ktorý by sa pri otázkach zmeny klímy zaoberal automaticky aj otázkami ľudských práv.

Michelle Bachelet, vysoká komisárka OSN pre ľudské práva na konferencii COP25 uviedla, že zmena podnebia a zhoršovanie stavu životného prostredia „priamo a nepriamo zasahujú do uplatňovania všetkých ľudských práv“ a poznamenala, že vlády a široká verejnosť sa snažia čoraz viac právne postihovať spoločnosti a firmy za spôsobenú klimatickú krízu.

Valné zhromaždenie OSN prijalo 10. decembra v roku 1948 Všeobecnú deklaráciu ľudských práv. Neskôr bol tento deň vyhlásený za Medzinárodný deň ľudských práv a každoročne si mnohé organizácie i široká verejnosť pripomína dôležitosť boja za spravodlivosť a dodržiavanie ľudských práv. Taktiež je tento deň pripomienkou ich neustáleho porušovania a toho, že ani zďaleka nie sú samozrejmosťou.

ZDROJ: Greenpeace International

Responsive Image