NÁŠ SVET ZACHVÁTIL POŽIAR

24. a 25. septembra 2019 sa paralelne ku Globálnemu sumitu OSN k Cieľom trvalo udržateľného rozvoja (SDGs) konalo Ľudové zhromaždenie (People‘s Assembly).
Organizovala ho globálna mimovládna platforma hnutí za sociálnu spravodlivosť G-CAP (Global Call To Action Against Poverty).

Stretnutie vytvorilo priestor pre ľudí, ktorých hlasy politická moc často vylučuje z verejnej diskusie, prípadne úplne umlčiava. Viac než 300 zúčastnených reprezentantiek a reprezentantov vyše tisícky grassrootových hnutí a organizácií z celého sveta na zhromaždení zdôraznilo nevyhnutnosť a naliehavosť okamžitého riešenia súčasných sociálnych a environmentálnych problémov.
Ako uvádza spoločná Deklarácia, na ktorej sa zhodli účastníci a účastníčky zhromaždenia, žijeme vo svete prehlbujúcich sa nerovností, klimatického ohrozenia a útokov na ľudské práva . Vo svete, v ktorom sa zmenšuje priestor pre aktívny občiansky život a v ktorom sa násilie stáva čoraz viac normou.

Deklarácia identifikuje niekoľko globálnych priorít, ktoré je potrebné okamžite riešiť. Sú to otázky mieru a vojnových konfliktov, klíma a životné prostredie, nerovnosti súvisiace s ekonomickými štruktúrami, diskrimináciou na základe sociálnych tried a kást, rodovej nerovnosti a zdravotného znevýhodnenia a zužovanie priestoru pre občianske aktivity.

Záverečné vyhlásenie Deklarácie

„Ľudia v každej krajine sveta zažívajú negatívne dopady nerovnosti, chudoby, násilia, diskriminácie, militarizácie, zhoršujúceho sa životného prostredia a okliešťovania práv. Odmietame, aby sa tieto skutočnosti stali každodennou normou. Klimatická zmena ohrozuje našu existenciu a mladí ľudia z celého sveta nás vyzývajú na spoločný protest. My, hnutie ľudí zdola, komunity, občianky a občania, sa k nemu pridávame. Bez riešenia príčin klimatickej zmeny nie je možné napĺňanie globálnych cieľov.
Súčasný ekonomický, finančný a politický systém koncentruje moc a bohatstvo v rukách malej skupiny ľudí, priviliguje zopár jednotlivcov, krajín a firiem. Príroda je základom nášho života na tejto planéte – jej ničenie, znečisťovanie a drancovanie má katastrofálne dopady na našu potravinovú bezpečnosť, prístup k pitnej vode, kvalitu ovzdušia a na našu ekonomiku.
Vyzývame vlády krajín sveta, aby na naše požiadavky reagovali okamžite a s politickým odhodlaním.Vyzývame naše vlády, aby sa stretli a napĺňali globálne záväzky, ku ktorým sa prihlásili v roku 2015 v Parížskom dohovore, Sendaiskom rámci pre znižovanie rizika katastrof, rezolúcii Bezpečnostnej rady OSN č. 1325 o ženách, mieri a bezpečnosti a v Agende 2030. Je nevyhnutné, aby vlády brali do úvahy, že tieto dohovory, vrátane dohovorov o ich financovaní, sa dopĺňajú.
Zaväzujeme sa, že budeme spolupracovať s našimi vládami na napĺňaní našich požiadaviek a zároveň sa zaväzujeme k tomu, že budeme od vlád požadovať odpočet ich plnenia a otvorene pomenujeme diskrepancie medzi ich verejnými záväzkami a realitou ich napĺňania.
Náš svet zachvátil požiar. Zaväzujeme sa, že pre jeho uhasenie spravíme všetko, aby sme na tejto planéte mohli žiť dôstojne a v mieri.“

Celá znenie Deklarácie v anglickom jazyku si môžete prečíťať tu:
https://gcap.global/news/peoples-assembly-declaration/

Obrázok: Global Call to Action against Poverty
Responsive Image