ODSTRAŇOVANIE CHUDOBY A NEROVNOSTI POMOCOU SOCIÁLNEJ A SOLIDÁRNEJ EKONOMIKY

Cez víkend (27. - 29. septembra) sme sa v Banskej Bystrici stretli s rómskymi aktivistkami a komunitnými líderkami (a aj zopár aktivistami) z viacerých okresov stredného Slovenska na vzdelávacom podujatí „Odstraňovanie chudoby a nerovnosti pomocou sociálnej a solidárnej ekonomiky“.

Hovorili sme o sociálnej a solidárnej ekonomike, družstevníctve a sociálnom podnikaní na Slovensku i v zahraničí a tiež o Agende 2030 a Cieľoch udržateľného rozvoja ako globálnom politickom rámci členských štátov OSN pre boj s chudbou, nerovnosťou a klimatickou krízou.

Na podujatí sa zúčastnil aj zástupca Banskobystrického samosprávneho kraja, ktorý imformoval o možnostiach rozvoja SSE a praktických príkladoch sociálnych podnikov v BBSK.

Reportáž o akcii odvysielalo Rádio Regina

Responsive Image