PRÁVO ŽENY? 30 ROKOV SLOBODY A REPRODUKČNÉ PRÁVA

Dňa 18. novembra sa sa pod názvom PRÁVO ŽENY? I 30 rokov slobody a reprodukčné práva konala na pôde Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave dôležitá diskusia o stave reprodukčných a sexuálnych práv na Slovensku. Podujatie spoluorganizovali ASPEKTMožnosť voľbyFilozofická fakulta UK v BratislavePovstanie pokračuje a Utopia.

Diskusia bola reakciou na opakované snahy nacionalistických a kresťanských polických strán obmedziť reprodukčné práva žien prostredníctvom sprísnenia zákona o umelom prerušní tehotenstva (UPT), ktorý je v súčasnosti v druhom čítaní v NRSR. Tieto snahy sú dlhodobým útokom na právo žien na telesnú integritu a možnosť rozhodovať o svojich telách, rodovú rovnosť a sekulárnu povahu štátu.

Opatrenia, ktoré navrhuje nový zákon o UPT, vážne ohrozujú prístup žien k bezpečnej a legálnej interrupcii a k pravdivým zdravotníckym informáciám o interrupciách a smeruje k viacnásobnému porušeniu ľudských práv žien. Tento návrh narúša autonómiu žien v rozhodovaní o svojom reprodukčnom zdraví a de facto o svojich životoch - teda o tom, koľko detí, kedy a s kým budú mať. Zároveň obsahuje opatrenia, ktoré sú ponižujúce a neľudské.

Návrh zákona nedávno kritizoval aj Výbor OSN pre ekonomické, sociálne a kultúrne práva, ktorý vyjadril vážne znepokojenie nad možnými dôsledkami predkladaných legislatívnych návrhov a vyzval Slovensko, aby upustilo od zhoršovania situácie v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv žien. Opatrenia, ktoré obmedzujú ochranu ľudských práv žien a ich slobodnú vôľu, môžu mať vážne dopady na pokrok v oblasti rodovej rovnosti. Slovensko sa dlhodobo umiestňuje na chvoste v rebríčkoch porovnávajúcich rodovú rovnosť v krajinách Európskej únie. Žiadna politická sila nemá odvahu dôsledne obhajopvať a presadiť Istanbulský Dohovor – medzinárodný dokument, ktorý by mohol prispieť k odstráneniu rodovo podmieneného násilia páchaného na ženách a dosiahnutiu rodovo spravodlivejšej spoločnosti. V tomto kontexte je obmedzovanie reprodukčných práv žien aj snahou o okliešťovanie demokracie.

Diskusia upozornila na komplexenosť problematiky UPT z hľadiska súčasnej reflexie tejto témy v bioetike a liberálnej filozofii. Poukázala na skutočnosť, že obmedzenie prístupu k UPT má vážne negatívne psychologické dopady na život konkrétnych žien, aj na životy detí, ktoré sa narodili v dôsledku nechceného tehotenstva. Je veľmi dôležité vnímať problemtiku reprodukčných práv a reprodukčného zdravia v širšom kontexte a nezužovať ju iba na otázku prístupu žien k UPT – aj vzhľadom na to, že sily, ktoré sa usilijú o reštriktívne opatrenia v prístupe k UPT, sa zároveň snažia sťažiť ženám prístup k k bezpečnej antikoncepcii, (ktorá už teraz na Slovensku nie je hradená zo zdravotného poistenia) a ich cieľom je aj všeobecné obmedzovanie prístupu ľudí k pravdivým a komplexným informáciám o sexuálnom a reprodukčnom zdravi. Usilujú sa o okliešťovanie či úplný zákaz sexuálnej výchovy na školách, hoci je zrejmé, že neželané tehotenstvá a UPT spolu priamo súvisia a že práve plánované rodičovstvo znižuje ich počet.

Verejná diskusia o tejto téme sa vedie prostredníctvom zmanipulovaného jazyka, ktorý slúži na podporu agendy jednotlivých politických strán. Často sa diskutuje v abstraktnej rovine, bez ohľadu na skutočnosť, že reštriktívna legislatíva sa dotýka reálnych živých ľudských bytostí, ktoré majú právo na vlastnú telesnú integritu, na súkromie a právo na život bez násilia. Ženy – ich konkrétne životy a osudy, ako keby v tejto téme neboli vôbec dôležité. Nehovorí sa o násilí, ktoré tehotné a rodiace ženy zažívajú v pôrodniciach zo strany zdravotníckeho personálu. A už vôbec sa nehovorí o obmedzovaní a porušovaní ekonomických a sociálnych práv žien. Pritom chudobou sú u nás najviac ohrozené práve ženy, ktoré vychovávajú svoje deti samostatne a viacpočetné rodiny. Chudoba je pre ženy jednou z podstatných prekážok pri odchode od násilných partnerov. Životné situácie reálnych žien nie sú pre politické sily, ktoré vytvárajú tlak na zavedenie reštriktívnej legislatívy, dôležité a podstatné.

V roku 2012 sa na základe judikatúry Ústavného súdu zdalo, že téma obmedzovania prístupu k UPT je uzavretá. Napriek tomu sa o sedem rokov neskôr stala agendou pre viaceré politické strany. Je preto dôležité vnímať tieto úsilia v širšom politickom a spoločenskom rámci. Ženské telá sa stávajú bojovým poľom, na ktorom politické elity zvádzajú svoj zápas o moc.

Voči týmto snahám sa však zdvíha ja vlna občiansjeho odporu, ku ktorej sa môže pridať každá a každý, komu záleži na ľudských právach a demokratickej povahe našej krajiny, napríklad podporením protestu Nebudeme ticho! Pochod za rešpektovanie reprodukčných práv, ktorý sa koná už dnes o 17:30 v Bratislave a Liptovskom Mikuláši (LM udalosť tu Nebudeme ticho! Za rešpektovanie reprodukčných práv LM)

Responsive Image