V polovici októbra sme si pripomínali Medzinárodný deň boja proti chudobe a v tom istom čase získali dvaja ekonómovia a ekonómka Nobelovu cenu za ekonómiu za experimentálny prístup k zmierneniu svetovej chudoby.

V preloženom článku Africa is A Country si môžete prečítať o navrhovanej metóde, ktorá má podľa autorov textu radu problémov. Napríklad pre misionársky prístup, ktorý rozvojovým krajinám skôr škodí, než pomáha.

Bída ekonomie chudoby: komu skutečně pomáhají Nobelovy ceny?

Obrázok: Wikimedia Commons

Responsive Image