PRIPOMÍNAME SI MEDZINÁRODNÝ DEŇ PROTI NÁSILIU NA ŽENÁCH

°upozornenie: video obsahuje opis sexuálneho a fyzického násilia°

OSN vyhlásila 25. november za Medzinárodný deň za odstránenie násilia páchaného na ženách. V tento deň takisto začína kampaň tzv. 16 dní aktivizmu proti rodovo podmienenému násiliu, ktoré sa konajú od roku 1991. Celosvetové kampane končia symbolicky 10. decembra, kedy si celosvetovo pripomíname Deň boja za ľudské práva. Cieľom je ukončiť násilie páchané na ženách a dievčatách.

Tento deň je spomienkou na sestry Patriu Mercedes, Mariu Argentinu a Antoniu Mariu Terasu Mirabal z Dominikánskej republiky, ktoré boli pre svoj nesúhlas s vtedajšou diktatúrou a vládou Rafaela Trujilleho, popravené práve v tento deň v roku 1960.

Aj napriek tomu, že sa naprieč svetom konajú osvetové a informačné akcie, ktoré upozorňujú na naliehavosť témy násilia na ženách, stále ide o najčastejšiu formu porušovania ľudských práv a dôstojnosti žien. Ženské práva sú ľudské práva a každá má právo na nedotknuteľnosť, bezpečnosť a slobodu.

Ratifikácia Istanbulského dohovoru (Istanbulský Dohovor) by znamenala vyjadrenie jasnej politickej vôle nezatvárať oči pred rodovo podmieneným násilím a skutočne ho začať riešiť.

Na Slovensku zažila každá tretia žena fyzické alebo sexuálne násilie a každá desiata žena na Slovensku bola znásilnená alebo sexuálne napadnutá.

Za posledných deväť rokov bolo na Slovensku zavraždených alebo zabitých 285 žien, z toho 61 svojimi manželmi alebo partnermi.

Príčinou násilia a zneužívania je nerovné mocenské postavenie mužov a žien, zneužívanie tejto nerovnosti, ktoré pretrváva vďaka patriarchálnemu systému.

Ak potrebujete pomoc, neváhajte sa obrátiť na nonstop linku - 0800 212 212

Responsive Image